KOKOUSKUTSU – MÖTESKALLELSE

Helsingin Seudun Mäyräkoirakerhon sääntömääräinen kevätkokous
Aika: torstaina 28.3.2019 klo 18.00 HAU Areenalla (Ruosilankuja 14, Helsinki).
Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset kevätkokoukselle kuuluvat asiat.
Kahvitarjoilu! Tervetuloa! Ilmoittautumiset viimeistään 20.3.2019 sihteeri@hsmk.fi
Hallitus

Kallelse till vårmöte för Helsingforsnejdens Taxklubb r.f.
Tid: Tisdag 28.3.2019 kl 18.00 Hurtta Areena cafe, Ruosilankuja 14 (Kånala) Helsingfors.
I mötet handlas i stadgarna nämnda ärenden.
Vi bjuder på kaffe! Välkomna! Anmälan senast 20.3.2019 sihteeri@hsmk.fi
Styrelsen