lyhytkarvainen mäyräkoira

Helsingin Seudun Mäyräkoirakerho ry:n sääntömääräinen syyskokous

maanantai 25.11.2019 klo 18.00 HAU Areenan kahvio, Ruosilankuja 14 (Konala) Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat.

Kokouksen aluksi koiran lihashuollosta puhumassa Anne Myller.

Kahvitarjoilu! Tervetuloa!

Hallitus

 

Kallelse till höstmöte för Helsingforsnejdens Taxklubb r.f.

Tid: Måndag 25.11.2019 kl 18.00 HAU Areena cafe, Ruosilankuja 14 (Kånala) Helsingfors. I mötet handlas i stadgarna nämnda ärenden.

I början av mötet talar Anne Myller om underhåll av hunds musklerna.

Vi bjuder på kaffe! Välkomna!

Styrelsen

 

HUOMIO:

Kokouksessa jaetaan pitkäaikaisille yhdistyksen jäsenille (jäsenyys 30v., 20v., 10v.) huomionosoitukset.

 

Kokouskutsu on lähetetty sääntöjen mukaisesti.
Kutsu on julkistettu yhdistyksen kotisivuilla 6.11.2019. Lisäksi kutsu on julkistettu yhdistyksen Facebook-sivulla.
Kutsu on lähetetty 6.11.2019 postitse, niille jäsenille jotka eivät ole ilmoittaneet jäsentietoihinsa sähköpostiosoitetta.
Kutsu on lähetetty sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa jäsentiedoissa.

HUOMIO:  Yhdistys käyttää pääsääntöisesti viestintäkanavina yhdistyksen kotisivua (www.hsmk.fi) ja Facebook-sivua (https://www.facebook.com/hsmk.fi/) sekä sähköpostia. Pyydämme jäseniä tarkistamaan, että heillä on voimassa oleva sähköpostiosoite jäsentiedoissaan. Ilmoita tieto jasensihteeri@mayrakoiraliitto.fi tai käy laittamassa tiedot itse suoraan jäsenrekisteriin (http://www.mayrakoiraliitto.fi/index.php/sml/ohjeita/jasenrekisteri)

 

ESITYSLISTA

1§ Kokouksen avaus

2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

3§ Valitaan 2 ääntenlaskijaa sekä 2 pöytäkirjantarkastajaa

4§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5§ Esityslistan hyväksyminen

6§ Käsitellään vuoden 2020 toimintasuunnitelma

7§ Päätetään suorien jäsenten jäsenmaksu vuodelle 2020

8§ Käsitellään vuoden 2020 talousarvio

9§ Valitaan puheenjohtaja vuodelle 2020

10§ Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosille 2020-2021

11§ Valitaan hallituksen varajäsenet (2 kpl) vuodelle 2020

12§ Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet vuodelle 2020

13§ Valitaan kerhon edustajat Suomen Mäyräkoiraliiton, Suomen Kennelliiton ja kennelpiirin kokouksiin

14§ Jäsenten tekemät aloitteet

15§ Muut asiat, jotka kokous toteaa kiireellisiksi vähintään ¾ määräenemmistöllä annetuista äänistä ottaen huomioon yhdistyslain määräykset.

16§ Muut asiat

17§ Kokouksen päättäminen