Kerhon toimihenkilöt 2022

Puheenjohtaja
Ottilia Leikkonen, puheenjohtaja(at)hsmk.fi
gsm. 050 4409183

Varapuheenjohtaja
Maarit Nybonn

Sihteeri
Hanna Kiuru, sihteeri(at)hsmk.fi
Selkätukihakemukset, puoltohakemukset yms. (mieluiten sähköisenä).

Hallituksen jäsenet:
Maarit Nybonn
Esa Pekkarinen
Tuuli Virtanen
Hanna Kiuru
Tiina Pylvänäinen
Tuija Lindholm, varajäsen
Hallituksen varsinaisilla jäsenillä on käytössään kerhon sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi(at)hsmk.fi

Rahastonhoitaja:
Tuuli Virtanen: rahastonhoitaja(at)hsmk.fi
Kerhon pankkiyhteys: IBAN FI65 1015 5000 4238 48

Jäsensihteeri: jäsenasiat, jäsenhakemukset, kiertopalkinnot:
jasensihteeri(at)hsmk.fi

Toimikunnat 2022

Toimikuntien vetäjät (pj) ja jäsenet:
LUT: yhteyshenkilö Tuija Lindholm (tuija.maykyt()gmail.com)
MEJÄ: Esa Pekkarinen (pj), Maarit Nybonn, Hanna Kiuru, Tuija Lindholm
MÄAJ: Maarit Nybonn (pj)
VERI: Maarit Nybonn (pj), Ottilia Leikkonen, Esa Pekkarinen, Tuija Lindholm
AGI-TOKO, NOSEWORK: Ottilia Leikkonen (pj), Tuuli Virtanen, Tiina Pylvänäinen, Tuija Lindholm
JÄSENTAPAHTUMAT (mm. kävelyt): Tuuli Virtanen (pj), Tiina Pylvänäinen, Ottilia Leikkonen, Hanna Kiuru
Näyttely: Hanna Kiuru, Tuija Lindholm
Leiri: Maarit Nybonn, Ottilia Leikkonen, Tuija Lindholm, Esa Pekkarinen
Tiedotus: Ottilia Leikkonen, Tuuli Virtanen
Jäsenasiat ja palkintohakemukset: Ottilia Leikkonen
Tukianomukset: sihteeri Hanna Kiuru

Kerhon PIKA-tuomarit:

Maarit Nybonn p. 040 552 4550
Kai Nybonn p. 0400 460 557
Esa Pekkarinen p. 040 501 1308